งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 70
9 กันยายน 2567 - 13 กันยายน 2567
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ราย
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 70
ปิดรับสมัครแล้ว
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร/พิมพ์ใบเสร็จ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 กันยายน 2567 - 13 กันยายน 2567
วันที่รับสมัคร :
20 กุมภาพันธ์ 2567 - 22 มีนาคม 2567
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง
กลุ่มสินค้า :
COSTUME & FASHION JEWELRY
DIAMONDS
DISPLAY & PACKAGING
EQUIPMENT & TOOLS
FINE JEWELRY
GEMSTONES
GOLD JEWELRY
JEWELRY PARTS
MACHINERY
PEARLS
SILVER JEWELRY
SYNTHETIC STONES
PRECIOUS METALS
INTERNATIONAL PAVILION
LAB-GROWN DIAMOND
OTHERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1800 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 70
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาว นิรมล ช้างเย็นฉ่ำ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์บุญ
3. นางสาวชยธร บำรุงศรี
4. นางสาวอาทิตยา เจริญยิ่ง
5. นางสาวกุลทิพย์ บุญลือ
เบอร์โทรติดต่อ :
8366/8313/8328
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ