ติดต่อเรา

1. รายละเอียดงานแสดงสินค้า
02-507-8392 02-507-8393
official@bkkgems.com
2. การชำระเงิน
02-634-4999#639 02-634-4999#625
bgjf@git.or.th
3. การใช้งานระบบ
1169 02-507-8464
official@bkkgems.com