งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69
21 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 700 ราย
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันที่พุธที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
- วันเจรจาธุรกิจ: วันที่พุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
ปิดรับสมัครแล้ว
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร/พิมพ์ใบเสร็จ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่รับสมัคร :
6 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง
กลุ่มสินค้า :
COSTUME & FASHION JEWELRY
DIAMONDS
DISPLAY & PACKAGING
EQUIPMENT & TOOLS
FINE JEWELRY
GEMSTONES
GOLD JEWELRY
JEWELRY PARTS
MACHINERY
PEARLS
SILVER JEWELRY
SYNTHETIC STONES
PRECIOUS METALS
LAB-GROWN DIAMOND
OTHERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1800 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
ระยะเวลา :
- วันที่จัดงาน: วันที่พุธที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
- วันเจรจาธุรกิจ: วันที่พุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
- วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 18.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.4 วัตุประสงค์
- เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวชยธร บำรุงศรี
2. นางสาวอาทิตยา เจริญยิ่ง
3. นางสาวกุลทิพย์ บุญลือ
เบอร์โทรติดต่อ :
8366/8313/8328
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ